top of page
Zoeken
  • evy309

Minder bedrijven, minder werkgevers, minder jobs en meer koopkracht? Is dat het doel van indexatie?


  • Inflatie en indexatie zijn vandaag een hot topic en harde realiteit.

  • Werknemersorganisaties en vakbonden komen op straat om meer geld en voordelen te eisen van de werkgevers.

  • Werkgevers en bedrijven moeten alle extra kosten doorrekenen aan hun klanten waardoor alle prijzen fors stijgen.

  • Werknemers klagen dan weer over een verlaagde koopkracht.

  • Werkgevers klagen over de aanzienlijke sociale lasten, patronale bijdragen en bedrijfsvoorheffingen.

  • Ondernemers stellen zich grote vragen bij het sociaal klimaat in België.

Wat betekent dit precies? Wie wint er in dit verhaal? Een concreet voorbeeld:

Een werknemer heeft vandaag een jaar inkomen van 36.000 EUR Bruto. Na afhoudingen zoals sociale zekerheid, personenbelasting (marginaal tarief), gemeentebelasting en bijzondere sociale bijdrage blijft daar vandaag +/- 18.215 EUR netto van over. De totale betaalde belastingen en lasten op het brutoloon bedragen dan +/- 17.785 EUR. Bovendien moet de werkgever nog extra patronale bijdragen betalen op het brutoloon. In dit voorbeeld nog eens +/- 9.720 EUR extra belastingen. Wat het totaal aan belastingen ongeveer op 27.505 EUR brengt om iemand een nettoloon van 18.215 EUR te betalen. Door de aankomende indexatie van bv. 10 % stijgt het nettoloon, in hetzelfde voorbeeld naar +/- 19 689 EUR (Brutoloon 36.000 EUR + 10 % = 39 600 EUR). Dat is goed voor de werknemer. Maar wat betekent dit dan in de totale belasting- en lastensom voor de werknemer en werkgever samen? De totale belastingen op het inkomen stijgt van 27.505 EUR naar 30.594 EUR, terwijl de werknemer in de voorbeeld slechts 1.474 EUR meer heeft. De belastingen zijn 3.089 EUR hoger. Een indexatiesprong van 10 % betekent vaak dat de totale belastingen op loon dubbel zo groot zijn dan het effectieve netto voordeel voor de werknemer.

Het probleem hier is niet de inspanning van de werkgever, noch de vraag van de werknemer maar wat gebeurt er met het verschil. Het verschil gaat in een grote pot die de overheid via verschillende diensten goed tracht te besteden. Aan jullie om te oordelen of ze dit goed doen.

We leven in een vicieuze cirkel. Absoluut. Inflatie zorgt dat alles duurder wordt, maar het verschil tussen netto en bruto wordt nog groter.

Daarover klagen is mogelijk maar dan ook weer tijdrovend zonder dat er iets gaat veranderen.

Wil je het anders? Wil je meer koopkracht voor jezelf, je bedrijf of je medewerker?

Start dan vandaag nog met een lange termijn studie waarin je niet uitgaat van het beste scenario maar waarin je rekening gaat houden met “slechte tijden”. Want “slechte tijden”, dat is iets van alle tijden.

Als werkgever heb je de plicht om een gezond bouwplan te hebben, maken en bijhouden van je organisatie, KMO,… .

Als werknemer heb je de plicht bij te dragen tot dat geheel door ook zelf een bouwplan te maken van jouw persoonlijke koopkracht en lange termijn doelstelling. Het komt erop neer dat iedereen (ondernemer, werkgever, werknemer,..) in de spiegel moet kijken om de koopkracht aan te pakken.


Weet je niet goed hoe en waar te beginnen? We helpen graag.


TIP 1 Focus op extra inkomsten en extra opbrengsten.

TIP 2 Breng je financieel verhaal in kaart.

TIP 3 Maak een overzicht van je kosten.

TIP 4 Maak een overzicht van je inkomsten. TIP 5 Blijf rustig en omring je juist.


35 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page