KMO Architect

Met een brede kijk op uw onderneming
om in en aan uw zaak te bouwen.

GDPR Compliant

De KMO architect (als onderdeel binnen de FABU groep) zet zich maximaal in om GDRP Compliant te zijn, uw privacy te beschermen. De KMO architect verwerkt uw gegevens met uw toestemming om onder andere volgende handelingen te kunnen stellen in uw belang:

- Om een analyse, studie, marktonderzoek in ruime zin te kunnen verrichten waarbij uw belang voorop staat

- Om een contract te kunnen uitvoeren

- Om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen

- In het kader van vitaal belang

- In het kader van het vervullen van een algemeen belang

- Voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

- Uitrollen van op maat gemaakte diensten

- Marketing en communicatie over veranderingen op de markt, ontwikkelingen, producten, diensten, promoties,...

- Uw gegevens kunnen worden gedeeld met andere bedrijven binnen de FABU Groep

- Uw gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties, regelgevende instanties,...

- Uw gegevens kunnen worden gedeeld met serviceproviders (vertrouwde) om de bedrijven te runnen zoals cloudservice, e-mail marketing,...

 Ook de beveiliging van uw klanteninformatie is een belangrijk punt binnen de groep FABU. Transparant communiceren is belangrijk daarom ook deze uitgebreide informatie pagina. We bewaren uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is voor de doeleinden waar deze voor worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard,... . Daarnaast moeten we ook rekening houden met perioden waarvoor we mogelijk persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen.

Welke persoonsgegevens verzamelen?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u waarmee de KMO architect u kan identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, e-mail, betalingsgegevens en informatie over uw toegang tot de KMO architect website. We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u contact opneemt, een afspraak maakt, u klant bent geworden,... We kunnen de volgende categorieën informatie verzamelen:

- Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, identiteitskaart of andere erkende persoonlijke identiteitskaartnummers en details, betalingsgegevens;

Informatie over uw gebruik van onze website, klantenportaal, en/of App;

- Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, chat, telefoongesprekken en sociale media;

- Persoonlijke gegevens over uw lichamelijke of geestelijke gezondheid. Vermeende gepleegde of veroordeling van strafbare feiten worden beschouwd als "gevoelige" persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en we zullen dergelijke gegevens alleen verwerken als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij het aanvragen van een gewaarborgd inkomen, overlijdensverzekering,...)  

 

Uw rechten

Als betrokken heeft u het recht om:

- De bewaarde gegevens op te vragen

- Uw gegevens te laten verwijderen, recht om vergeten te worden

- Uw gegevens te laten wijzigen, corrigeren,...

- Uw gegevens te laten overdragen aan een andere verwerker

- Bezwaar aan te tekenen tegen direct marketing en commerciële profiling

 De informatie die wordt verwerkt van u persoonlijk en/of uw bedrijf kan u bekomen op eenvoudig verzoek:

t.a.v. KMO-architect

09/278 12 34

info@kmo-architect.be

Kluizendorpstraat 25 A – 9940 KLUZEN

 

De doeleinden zijn simpel. Door het bijhouden en verwerken van uw persoonsgegevens  kan de KMO architect voor u opportuniteiten ontdekken, advies op maat aanleveren, enzovoort.

U bent geen vergoeding verschuldigd voor het verkrijgen van uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen). De KMO architect kan wel een vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om verkrijging duidelijk ongegrond of excessief is. In dergelijke omstandigheden kunnen we weigeren aan het verzoek te voldoen. De KMO architect zal ook specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een extra veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet bekend gemaakt wordt aan een persoon die geen recht heeft het te ontvangen.

Data bescherming

M.b.t. inkomende data en e-mail is MICROSOFT verantwoordelijk voor het beheer en opslag ervan. MICROSOFT is GDRP Compliant volgens hun website en gegevens. 

M.b.t. beveiliging SERVER van de KMO architect nam de FABU groep de dienstverlening van BACKBLAZE onder de arm. BACKBLAZE is eveneens GDPR Compliant volgens hun website en gegevens.

Sluiten